Gezamenlijk Congres

Aanmelden

Sprekers

Onderwerpen, inhoud van de sessies en de sprekers worden z.s.m. aangevuld. 

 

Andrea Evers is hoogleraar gezondheidspsychologie en wetenschappelijk directeur van het Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden. Tevens is zij als Medical Delta hoogleraar Healthy Society verbonden aan de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit in Rotterdam. Als klinisch psycholoog BIG en cognitief gedagstherapeut (VGCT) vertaalt ze de inzichten uit het fundamentele onderzoek naar toepassingen in de praktijk. Ze ontving verschillende prestigieuze onderzoekssubsidies, waaronder de Stevinpremie, de hoogte wetenschappelijke onderscheiding voor onderzoek met een maatschappelijke impact. Ze is lid van de Koninklijke Academie voor Wetenschap (KNAW) en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW).


drs. Roos Sablerolles, arts-onderzoeker, AIOS Klinische Geriatrie / Klinische Farmacologie
Erasmus MC Rotterdam
 

AnneLoes van Staa is opgeleid tot kinderverpleegkundige voordat zij afstudeerde in de geneeskunde en de culturele antropologie. Sinds 2003 werkt zij als lector Transities in Zorg bij Hogeschool Rotterdam (Kenniscentrum Zorginnovatie) waar zij onder andere het onderzoeks- en verbeterprogramma Op Eigen Benen leidt. Daarin staat de verbetering van transitie in zorg en ondersteuning van zelfmanagement bij jongeren met chronische aandoeningen centraal.Eefje Bokkers-Engelen is consulent seksuele gezondheid en daarnaast werkzaam als geregistreerd bekkenfysiotherapeut.Vanuit de fysiotherapie heeft ze al jaren ervaring met mensen met verschillende fysieke klachten. Echter ligt voor haar de nadruk op de mens in zijn totaliteit. Waarbij ze specifiek gericht is op intimiteit en seksualiteit.Ze heeft door haar praktijkervaring in de counseling ervaren hoe belangrijk aandacht hiervoor is. Maar zij herkend ook hoe moeilijk het soms is voor zorgverleners om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Haar missie is het normaliseren van seksualiteit in de dagelijkse (zorg)praktijk.

 

Klaartje Schepers MSc, GZ-Psycholoog i.o. KP/ PT, Seksuoloog i.o.
Amsterdam UMC


 


Laura Kranenburg is sinds 2018 reumatoloog verbonden aan het Erasmus MC en het IJsselland ziekenhuis. Op 6 juli 2022 is zij gepromoveerd op het proefschrift getiteld  ‘Times change: How to train future medical specialist to become skilled communicators’. Samen Beslissen is één van haar speerpunten. Als ambassadeur van de FMS op dit onderwerp én als opleider probeert zij dit onderwerp op de kaart te zetten.


 

Mustafa Bulut is geestelijk verzorger bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en opleider Interculturele Zorg. Hij houdt zich hoofdzakelijk bezig met uitdagingen in de palliatieve zorg.

 

Tamara Raaijmakers werkt als programmamanager bij Centrum Werk Gezondheid en is projectleider van Target@Work, werk als behandeldoel. Deze werkwijze is ontwikkeld met en voor zorgprofessionals om werkende patiënten vanuit de zorg te ondersteunen rond (blijven) werken. Met goede resultaten tot nu toe in de reumatologie en oncologie.  Voor meer informatie: www.targetatwork.nl en www.centrumwerkgezondheid.nl
Carine Vogel werkt sinds 2001 in de Reumatologie, aanvankelijk als gespecialiseerd verpleegkundige en sinds 2019 als Verpleegkundig specialist.